عکس_تفلیس_3

فرودگاه بین المللی تفلیس

نام دیگر این فرودگاه، فرودگاه بین المللی شوتا روستاولی یا نوو الکسیوکا، است. جالب است بدانید که در سال ۱۹۵۲، نخستین ترمینال فرودگاه تفلیس، به سبک معماری استالینیستی، طراحی شد.