مرور برچسب

بلیط چارتر استانبول

عکس_چارتر

پرواز چارتری

خود لغت (( چارتر ))، به معنای اجاره کردن هتل، هواپیما و قطار و … ، به شکل دربست، می باشد. در ایران، این کلمه بیشتر برای بلیط هواپیما، کاربرد دارد. تقریبا همه ی مسیرهای هوایی پررفت و آمد، مانند مشهد، اصفهان، کیش، استانبول و …، توسط چارتر کننده ها وآژانس های هواپیمایی، اجاره میشوند