مرور برچسب

هواپیما

نور_کابین

داخل هواپیما چه نکات ایمنی رو باید رعایت کنیم

هنگام فرود هواپیما، نور داخل کابین را کم می کنند. اما علت این کار چیست؟ در طول پرواز، چشمان شما به نور عادت می کند، به همین خاطر، هنگام خروج از هواپیما، رو به رو شدن با تاریکی محیط بیرون از هواپیما، برای مدت کوتاهی باعث اختلال در دید شما می شود.